TECHNIEKEN

Het werk van Jan Strube kan globaal in vier technieken worden verdeeld:
Zie hiervoor in het submenu:: Houtsneden; litho’s; tekeningen; olieverf.