STICHTING VRIENDEN VAN JAN STRUBE

Interview met Jan Strube (duur: ± 1 uur: klik op pijltje links in zwarte balk hierboven) .

WIJ WENSEN U ALLEN EEN GELUKKIG, VOORSPOEDIG EN GEZOND 2023

LAAT UW STRUBE-WERK BEWONDEREN IN HET NEDERLANDS DRUKKERIJMUSEUM IN ETTEN-LEUR.

U geniet misschien dagelijks van uw Strube-bezit. Maar het is ook leuk om anderen daarvan te laten genieten. Dat kan nu, want wij zijn drukdoende met de voorbereidingen van de van mei t/m oktober 2023 te houden expositie van Strubewerken in het Nederlands Drukkerijmuseum Etten-Leur. Graag doen wij een beroep op u om uw Strube-werken gedurende deze periode uit te lenen. Het museum is een erkend museum en voldoet aan alle voorwaarden die daaraan gesteld worden zoals beveiliging, verzekering, klimaat enz., zie Website www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu. Wij kunnen eventueel voor vervoer van het werk zorgen. Als u hieraan wilt medewerken of voor informatie, neem dan contact op met advanmelis@ziggo.nl tel. 06 51142045. Alvast heel hartelijk bedankt.

WIJ ZOEKEN RUIMTE VOOR ONZE INVENTARIS EN ARCHIEF.

Wij raken binnenkort de huidige ruimte kwijt. Heeft u de beschikking over een voor onze spulletjes geschikte te verwarmen plaats van 3 à 4 m2, die niet vochtig is, neem dan even contact op met advanmelis@ziggo.nl tel. 06 51142045.

JAN STRUBE IN MUSEUM DE RIJF.

Ooit een kijkje genomen in het atelier van en kennis gemaakt met Jan Strube? Nee, dan kan dat nu, in

Heemkundig Museum de Rijf, Brielsedreef 39a,

4841 KR Prinsenbeek.

Openingstijden: zondagen 8 januari, 5 februari 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni 2023 (13.30 – 16.30 u) toegang gratis.


Deel 2
Deel 1

BEIDE BOEKEN HERDRUKT

VERKRIJGBAAR (€ 19,50 per deel)
(Mogelijkheid: afhalen of € 5,– verzendkosten).
HOE BESTELT U?
a. Stort het juiste bedrag op rek.nr. NL 38 RABO 0172 4844 80 t.n.v. St. Vrienden van Jan Strube, onder vermelding van “boek” en naam en adres.
b. Zodra het bedrag is overgemaakt, wordt tot verzending overgegaan.
c. Voor meer informatie: advanmelis@ziggo.nl tel. 076-5416947.
(bij afhalen kan ook contant worden betaald)
Zie ook onze winkel.

Na een lang, rijk en ondernemend leven is op zaterdag 9 mei 2020 op 92-jarige leeftijd ons erelid

Sonja Strube (jongste dochter Jan Strube) overleden.

Wij betuigen ons innig medeleven met haar familie en hopen dat ook zij getroost zullen zijn door de vele mooie bewaarde en gekoesterde herinneringen aan haar.

Sonja op 14-jarige leeftijd.

 NEEM EEN FILMKIJKJE IN DE WERELD VAN JAN STRUBE:

klik hier

STICHTING VRIENDEN VAN JAN STRUBE

U WORDT VRIEND DOOR MINIMAAL € 10,– PER JAAR

TE STORTEN OP REK.NR. 

NL 38 RABO 0172 4844 80