BELEIDSPLAN

BELEIDSUITGANGSPUNTEN.
De verantwoordelijkheid voor het behoud en vastleggen van de artistieke nalatenschap van de schilder Jan Strube wordt door het gehele bestuur persoonlijk gedeeld. 

Het primaat voor alle activiteiten van de vereniging ligt bij het bestuur. Het bestuur doet ter ondersteuning van de activiteiten, daar waar gewenst en mogelijk, een beroep op de donateurs. 

De hoofdtaak van het bestuur is het reguleren,  activeren,  stimuleren,  inventariseren,  coördineren,  initiëren en animeren van alle in het kader van de doelstellingen van de stichting passende activiteiten. Het is een aanhoudende zorg van met name het bestuur om zodanige activiteiten te ontwikkelen, dat bij alle leeftijdsgroepen de belangstelling voor Jan Strube blijvend gestimuleerd wordt. 

Het bestuur draagt zorg voor een goed financieel beleid binnen de beschikbare middelen. Met het oog op het doel om zoveel mogelijk in de doelstelling van de stichting geïnteresseerden bij de activiteiten te betrekken en dus laagdrempelig te willen zijn wordt gestreefd naar het behoud van een minimale donateursbijdrage. Op grond daarvan zal het altijd op zoek zijn naar externe bronnen van inkomsten.

BELEIDSMIDDELEN.
De statuten van de stichting,  het jaarprogramma, (exposities, kunstveilingen, lezingen, publicaties, kunstartikelen),  de jaarbegroting/rekening en geregeld verschijnende nieuwsbrieven. 

Vastgesteld: 6 mei 2021