Nieuwsbrief

Alle donateurs ontvangen deze nieuwsbrieven via de post als uw huisadres of via de mail als uw mailadres, bij ons bekend is.

NIEUWSBRIEF NR. 16 MAART 2024

GROTE VERKOOP-EXPOSITIE WERK VAN JAN STRUBE

GEMEENSCHAPSHUIS “VIANDEN” Viandenlaan 5, Breda

ZONDAG 14 APRIL 2024 13.00 tot 16.30 u toegang gratis

2. DONATIE 2024.

We kunnen uw financiële steun niet missen. Als u het inmiddels al niet heeft gestort, zien wij graag uw bijdrage voor het jaar 2024 tegemoet. Rabobankrekening NL 38 RABO 01724 844 80 o.v.v. uw naam. Het bedrag van uw donatie is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend. Maar aan al onze “vrienden van Jan Strube” vragen wij een minimale bijdrage van € 10,– per jaar.

Wij danken u bij voorbaat.

4. AANWINSTEN:

Onze stichting heeft inmiddels enige bekendheid verworven en dat heeft tot gevolg dat ons met enige regelmaat werk van Jan Strube wordt aangeboden. Zo kregen wij afgelopen maanden 2 schilderijen, div. litho’s, ex libris en archiefstukken geschonken. Wij zijn deze schenkers heel dankbaar. Alles wordt geëxposeerd of opgeborgen in Museum de Rijf van Heemkundekring Op de Beek, Brielsedreef 39a in Prinsenbeek. Daar is ook het nagebouwde atelier van Jan Strube te zien (zie hiernaast) (voor openingstijden: www.hk-opdebeek.nl).

 5. EXPOSITIE “JAN STRUBE: EEN AMSTERDAMSE BRABANDER”.

Deze van 20 mei t/m 31 december 2023 in het Drukkerijmuseum in Etten-Leur gehouden expositie was een groot succes. In die periode telde men er 3000 bezoekers waarvan ± 600 specifiek voor de Strube-expositie.

NIEUWSBRIEF NR. 15 SEPTEMBER 2023

VANWEGE GROTE BELANGSTELLING IS DE EXPOSITIE: “JAN STRUBE: EEN AMSTERDAMSE BRABANDER”.

VERLENGD T/M 30 DECEMBER 2023

NEDERLANDS DRUKKERIJMUSEUM, Leeuwerik 8, 4872 PH Etten-Leur

Openingstijden:

– dinsdag t/m vrijdag 13.00-16.30 uur (ma en za gesloten)

– zondagen 1 oktober, 5 november en 3 december 13.00-16.30 uur.

Voor meer informatie en toegangsprijzen zie: https://www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu

2. DONATIE 2023.

We kunnen uw financiële steun niet missen.

Als u het inmiddels al niet heeft gestort, zien wij graag uw bijdrage voor het jaar 2023 tegemoet. Rabobankrekening NL 38 RABO 01724 844 80 o.v.v. uw naam.

Het bedrag van uw donatie is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend. Maar aan al onze “vrienden van Jan Strube” vragen wij een minimale bijdrage van € 10,– per jaar.

Wij danken u bij voorbaat.

3. U KUNT TOT 26-9 NOG OP ONS STEMMEN IN DE RABOBANK CLUBSUPPORT-ACTIE. Bij voorbaat hartelijk dank.

4. Janus Jochems, een van de initiatiefnemers van onze stichting is overleden. Wij danken hem zeer voor zijn bijdrage aan onze stichting en wensen zijn familie veel sterkte.

NIEUWSBRIEF NR. 14 JULI 2023

 1. EXPOSITIE “JAN STRUBE: EEN AMSTERDAMSE BRABANDER”.

21 MEI T/M 5 NOVEMBER 2023  

NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM Leeuwerik 8, 4872 PH Etten-Leur

Openingstijden:

– dinsdag t/m vrijdag 13.00-16.30 uur (ma en za gesloten)

– zondagen 6 augustus, 3 september, 1 oktober en 5 november 13.00-16.30 uur.

Voor meer informatie en toegangsprijzen zie: https://www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu

Sinds de opening zijn er al aardig wat bezoekers geweest, maar het kan nog beter.

 1. DONATIE 2023.

Wij bedanken de donateurs die hun donatie dit jaar al hebben overgemaakt.

We kunnen echter de financiële steun van de overige donateurs niet missen.

Als u uw bijdrage nog niet heeft gestort, zien wij graag uw bijdrage voor het jaar 2023 tegemoet. Rabobankrekening NL 38 RABO 01724 844 80 o.v.v. uw naam.

Het bedrag van uw donatie is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend. Maar aan al onze “vrienden van Jan Strube” vragen wij een minimale bijdrage van € 10,– per jaar.

Wij danken u bij voorbaat.

 1. Voor VERKOOP STRUBEWERKEN zie ONZE WEBSITE: JANSTRUBE.ORG PAGINA “VERKOOPBEMIDDELING”.
 1. Ook het Nederlands Drukkerij Museum heeft in haar tweemaandelijks infoblad aandacht geschonken aan bovenvermelde expositie. Dat infoblad is in haar geheel hierbij bijgevoegd.

NIEUWSBRIEF NR. 13 FEBRUARI 2023

 1. EXPOSITIE: “JAN STRUBE: EEN AMSTERDAMSE BRABANDER”.

 21 MEI T/M 5 NOVEMBER 2023

NEDERLANDS DRUKKERIJMUSEUM, Leeuwerik 8, 4872 PH Etten-Leur

Openingstijden:

– dinsdag t/m vrijdag 13.00-16.30 uur (ma en za gesloten)

– zondagen 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober en 5 november 13.00-16.30 uur.

Voor meer informatie en toegangsprijzen zie: https://www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu

2. DONATIE 2023.

We kunnen uw financiële steun niet missen.

Als u het inmiddels al niet heeft gestort, zien wij graag uw bijdrage voor het jaar 2023 tegemoet. Rabobankrekening NL 38 RABO 01724 844 80 o.v.v. uw naam.

Het bedrag van uw donatie is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend. Maar aan al onze “vrienden van Jan Strube” vragen wij een minimale bijdrage van € 10,– per jaar.

Wij danken u bij voorbaat.

3. VERKOOP STRUBEWERKEN VIA ONZE WEBSITE: WWW.JANSTRUBE.ORG PAGINA “VERKOOPBEMIDDELING”.

4. AANWINSTEN:

 • De heer Rombouts schonk ons 6 litho’s.
 • De litho “Haven van Breda” werd aangekocht.
 • Gijselhart schonk ons 1 litho.

NIEUWSBRIEF nr. 12             JULI 2022

1. INLEIDING: Blij u weer eens iets van ons te kunnen laten horen. Wij – u waarschijnlijk ook – hebben geen gemakkelijke tijd achter de rug. Het was Corona hier en Corona daar. Dat heeft een tot voor kort onvoorstelbare invloed gehad op ons allemaal en alle activiteiten, die we als stichting vrienden van Jan Strube wilden houden. Hopelijk bent u de tijd goed doorgekomen en is de crisis bedwongen. Ondanks alles hebben we niet stil gezeten zoals u hieronder bij punt 6 kunt lezen.  We zijn blij om weer gewoon met onze activiteiten door te kunnen gaan en hopen daarbij op uw hulp. In deze nieuwsbrief hierover meer informatie.
2. LAAT UW STRUBE-WERK BEWONDEREN IN HET NEDERLANDS DRUKKERIJMUSEUM IN ETTEN-LEUR. U geniet misschien dagelijks van uw Strube-bezit. Maar het is ook leuk om anderen daarvan te laten genieten. Dat kan nu, want wij zijn drukdoende met de voorbereidingen van de van maart t/m oktober 2023 te houden expositie van Strubewerken in het Nederlands Drukkerijmuseum Etten-Leur. Graag doen wij een beroep op u om uw Strube-werken gedurende deze periode uit te lenen. Het museum is een erkend museum en voldoet aan alle voorwaarden die daaraan gesteld worden zoals beveiliging, verzekering, klimaat enz., zie Website www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu. Wij kunnen eventueel voor vervoer van het werk zorgen. Als u hieraan wilt medewerken of voor informatie, neem dan contact op met advanmelis@ziggo.nl tel. 06 51142045. Alvast heel hartelijk bedankt.
3. WIJ ZOEKEN RUIMTE VOOR ONZE INVENTARIS EN ARCHIEF. Wij raken binnenkort de huidige ruimte kwijt. Heeft u de beschikking over een voor onze spulletjes geschikte te verwarmen plaats van 3 à 4 m2, die niet vochtig is, neem dan even contact op met advanmelis@ziggo.nl tel. 06 51142045.
4. STEM OP ONS TUSSEN 5 EN 27 SEPTEMBER 2022 RABOBANK CLUB SUPPORT.Uw stem brengt ons geld op. Wilt u stemmen via de website of de Rabo-app, dan moet u lid zijn of eerst lid (gratis) worden: ga naar https://www.rabo-clubsupport.nl. De leden die geen gebruik maken van internetbankieren ontvangen een email of code.
5. DONATIE 2022. Om nog verder aan onze plannen en ideeën te werken, kunnen we de financiële steun van sponsoren en donateurs niet missen. Als u inmiddels nog niet gestort heeft, doen wij dus graag een beroep op u om onze stichting financieel te steunen door uw bijdrage voor het jaar 2022 te storten op: Rabobankrekening NL 38 RABO 01724 844 80 met vermelding van uw naam. Het bedrag van uw donatie is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend. Maar aan al onze “vrienden van Jan Strube” vragen wij een minimale bijdrage van 10 euro per jaarWij danken u bij voorbaat.
6. ACTIVITEITEN AFGELOPEN TIJD 
*MAART 2021 VERSCHEEN DE 2e DRUK VAN DE BEIDE STRUBEBOEKEN met o.a. het levensverhaal van Jan Strube en honderden tekeningen/litho’s/schilderijen/ex libris/grafiek/houtsneden (A4-formaat; resp. 120 en 106 blz.). Er zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar voor € 19,50 per boek (excl. eventuele verzendkosten). Voor meer informatie hierover: advanmelis@ziggo.nl tel. 076-5416947. Deze boeken zijn inmiddels ook te koop in het Drukkerijmuseum te Etten-Leur.
* 11/12 SEPTEMBER 2021 NAMEN WE DEEL AAN DE MINI-FAIR BIJ DE MOLEN ST. MAARTENSPOLDER IN HOEVEN 
* JAN STRUBE IN MUSEUM DE RIJF. Als je hem aan het werk wil zien in zijn atelier dan kan dat nu in Heemkundig Museum de Rijf, Brielsedreef 39a, 4841 KR Prinsenbeek. Voor meer informatie/openingstijden zie www.hk-opdebeek.nl.
* VERKOOP STRUBEWERKEN KAN VOORTAAN VIA ONZE WEBSITE: WWW.JANSTRUBE.ORGPAGINA “VERKOOPBEMIDDELING”.
* In het verenigingskwartaalblad De Klepel (nr. 101) van Heemkundekring Op de Beek (Prinsenbeek) verscheen een artikel over een interview met Jan Strube uit 1980.
7. AANWINSTEN:
 • De heer Rombouts schonk ons 3 litho’s.
 • 2 werken zijn in bruikleen gekregen van het Princenhaags Museum.
 • De heer Meijer schonk ons een houtsnede.
 • Melissen schonk ons een aantal afdrukken van het Strube-gelegenheidsgrafiek “Oorlogsherinnering 1948” met gedicht van zijn vader Lambert.
 

NIEUWSBRIEF nr. 11                                            maart 2021                             

1. BOEKEN JAN STRUBE (2e DRUK) NU WEER VERKRIJGBAAR.

De in 2007 en 2015 verschenen boeken over het leven en werk van Jan Strube waren al geruime tijd uitverkocht. De grote vraag is echter gebleven. Dit is dan voor ons ook de reden geweest – in samenwerking met en onder dankzegging aan Anton Joosen – voor een tweede druk. Beide boeken met het levensverhaal van Jan en honderden tekeningen/litho’s/schilderijen/ex libris/grafiek/houtsneden (A4-formaat; resp. 120 en 106 blz.) zijn nu in dezelfde vorm in een zeer beperkte oplage herdrukt en verkrijgbaar.

€ 19,50 per boek (excl. eventuele verzendkosten).

HOE BESTELT U?

a. Het juiste bedrag storten op Raborekening NL 38 RABO 0172 4844 80 t.n.v. St. Vrienden van Jan Strube, onder vermelding van het (de) gewenste boek(en) en naam en adres.

b. Zodra het bedrag is overgemaakt, zullen wij tot verzending overgaan.

c. Voor meer informatie hierover: advanmelis@ziggo.nl tel. 076-5416947.

 2.      DONATIE 2021.

Om nog verder aan onze plannen en ideeën te werken, kunnen we de financiële steun van sponsoren en donateurs niet missen. Als u inmiddels nog niet gestort heeft, doen wij dus graag een beroep op u om onze stichting financieel te steunen door uw bijdrage voor het jaar 2021 te storten op: Rabobankrekening NL 38 RABO 01724 844 80 met vermelding van uw naam.

Het bedrag van uw donatie is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend. Maar aan al onze “vrienden van Jan Strube” vragen wij een minimale bijdrage van 10 euro per jaar.

Wij danken u bij voorbaat voor uw donatie.

 

NIEUWSBRIEF NR.10                                    SEPTEMBER 2020

1. JAN STRUBE IN MUSEUM DE RIJF.

Ooit een kijkje genomen in het atelier van Jan Strube? Nee, dan kan dat nu, in Heemkundig Museum de Rijf, Brielsedreef 39a, 4841 KR Prinsenbeek.

Geopend op zondag 1 november as. van 13.30 u tot 16.30 uur.

Conform de huidige RIVM-voorschriften moet u rekening houden met de volgende maatregelen:
*vooraf reserveren met opgave gewenste aankomsttijd, aantal personen, naam en telefoonnummer via tel.nr. 076-5212405 of mail hkopdebeek@ziggo.nl;
* er is een maximum aan het aantal toe te laten personen per tijdsblok van 10 minuten;
* zonder afspraak kunt u zich melden bij de ingang, waar wordt bekeken of en wanneer u toegelaten kunt worden (wel wordt ook dan uw naam en tel.nr. genoteerd);
* de duur van verblijf per ruimte (3) is ± 10 minuten;
* blijf thuis bij verkoudheidsklachten, lichte hoest of koorts;
* minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar;
* verplichte looproute is aangegeven.

 2. RABOBANK CLUB SUPPORT verdeelt € 100.000,–.

STEM OP ONS!! De stemperiode is van 5 t/m 25 oktober 2020.
Uw stem brengt ons geld op. Wilt u stemmen, dan moet u lid zijn of eerst lid (gratis) worden: ga naar https://www.rabo- clubsupport.nl. ZONDER lidmaatschap kunt u niet stemmen. Dit jaar kunt U uw stem zowel via de Rabo App als de website uitbrengen. De leden die geen gebruik maken van internetbankieren (en dus ook niet van de Rabo App) ontvangen een email of code. U heeft vijf stemmen tot uw beschikking en per vereniging kunt u 2 stemmen uitbrengen. U kunt dus ons 2 stemmen geven. Alvast heel hartelijk bedankt.

NIEUWSBRIEF NR. 9                                              APRIL 2020.

1.         JAARVERSLAG 2019.

In de 6 gehouden bestuursvergaderingen werd over het volgende gesproken en besloten:

a. De aankoop van een unieke etsplaat van Jan Strube (De Aartsengel).

b. De benoeming van de 2 nieuwe bestuursleden Michiel Plasmeijer (achterkleinzoon Jan Strube) en zijn partner Priscilla v.d. Hoven.

c. De organisatie van een verkoopexpositie op zondag 20 oktober 2019. Deze vond plaats in de Viandenzaal in Breda en was met ruim 150 bezoekers en 23 verkochte werken een succes.

d. Het treffen van voorbereidingen voor een promotiefilm over de wereld van Jan Strube. Inmiddels is de film gereed en staat op YouTube. U kunt de film bezoeken door te klikken op          https://youtu.be/AaqMBLDDlyI. Ook zal op korte termijn op het Strube-bankje in het Liesbos een plaatje met een QR-code voor de film en een voor de website worden aangebracht.

e. Overleg met Museum de Rijf in Prinsenbeek over een Jan Strube-tafereel. Prinsenbeek was het dorp waarin Jan Strube leefde en werkte. Als bekende Bekenaar en gevierd schilder verdient hij zeker een plaatsje in dit heemkundig museum.

2.      DONATIE 2020.

Om nog verder aan onze plannen en ideeën te werken, kunnen we de financiële steun van sponsoren en donateurs niet missen. Als u inmiddels nog niet gestort heeft, doen wij dus  graag een beroep op u om onze stichting financieel te steunen door uw bijdrage voor het jaar 2020 te storten op:

Rabobankrekening NL 38 RABO 01724 844 80 met vermelding van uw naam.

Het bedrag van uw donatie is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend. Maar aan al onze “vrienden van Jan Strube” vragen wij een minimale bijdrage van 10 euro per jaar.

Wij danken u bij voorbaat voor uw donatie.

Nieuwsbrief nr.8                        juli 2019

VERKOOP-EXPOSITIE WERK VAN JAN STRUBE  

GEMEENSCHAPSHUIS “VIANDEN” Viandenlaan 5, Breda

ZONDAG 20 OKTOBER 2019 12.00 tot 16.00 u toegang gratis

(zeer ruim aanbod in diverse technieken, formaten, uitvoering en prijsklasse)

1.         WILT U OOK WERKEN VAN JAN STRUBE VERKOPEN TIJDENS BOVENGENOEMDE VERKOOP-EXPOSITIE? NEEM DAN EVEN CONTACT OP MET 076-5416947 of advanmelis@ziggo.nl.

2.         ACTIEF MEDEWERKEN AAN ONZE STICHTING ALS BESTUURSLID?

Ons bestuur bestaande uit Ad van Melis (voorzitter/secretaris), Hans de Jong        (penningmeester), Ineke Plasmeijer en Kees van Oosterhout (leden) zoekt een nieuw          collega-bestuurslid. Belangstelling? Informeer dan even bij ons secretariaat (advanmelis@ziggo.nlof 076 5416947)

3.         RABO(BANK) CLUBSUPPORT 2019

Rabobank Breda stelt dit jaar maar liefst € 100.000,– beschikbaar voor een             financiële donatie aan lokale stichtingen en verenigingen op basis van het aantal van       de leden van de RABO-bank verkregen stemmen.

Als u lid bent van Rabobank Breda, krijgt u dus eerdaags een stemformulier waarmee         u 5 stemmen uit kunt brengen. Laat die stemmen niet verloren gaan!! Wij rekenen op           uw steun. Stem dus (digitaal) tussen 27 september t/m 6 oktober op ons. Vorig jaar            was dit dankzij uw medewerking een succes voor onze stichting en we hopen dat u ons             dit jaar ook weer uw stemmen geeft. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Volg de             aanwijzingen op het stemformulier op de website www.rabobank.nl/breda.

            Alleen rekeninghouder zijn is niet voldoende.Om een stem uit te mogen brengen        moet u daarnaast lid zijn van Rabobank Breda. Wordt lid door de aanwijzingen op    www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/te volgen. Daarna krijgt u t.z.t. een          stembiljet.

NIEUWSBRIEF NR 7                  FEBRUARI 2019

1.         JAARVERSLAG 2018.
A. NIEUW (DEFINITIEF) PANEEL MET HET STRUBE-VERHAAL GEPLAATST BIJ STRUBE-BANKJE IN HET LIESBOS.
B. OP 16 SEPTEMBER STONDEN WE MET EEN KRAAM OP HET BIKS BLOASFESTIJN EN OP 16 DECEMBER OP DE KERSTMARKT IN MUSEUM DE RIJF IN PRINSENBEEK.
C. VERKOOPEXPOSITIE VIANDENZAAL BREDA.
De in het weekend van 10/11 november 2018 gehouden verkoopexpositie in Gemeenschapshuis Vianden in Breda was met meer dan 200 bezoekers en ruim 40 verkochte werken zeer succesvol.

voor foto’s zie: pagina actueel

2.      DONATIE 2019.
Om nog verder aan onze plannen en ideeën te werken, kunnen we de financiële steun van sponsoren en donateurs niet missen. Als u inmiddels nog niet gestort heeft, doen wij dus  graag een beroep op u om onze stichting financieel te steunen door uw bijdrage voor het jaar 2019 te storten op:
Rabobankrekening NL 38 RABO 01724 844 80 met vermelding van uw naam.
Het bedrag van uw donatie is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend. Maar aan al onze “vrienden van Jan Strube” vragen wij een minimale bijdrage van 10 euro per jaar.
Wij danken u bij voorbaat voor uw donatie.
 

NIEUWSBRIEF NR 6                   September 2018

1.         CLUBKASCAMPAGNE 2018 RABOBANK BREDA.

Alle vrienden van Jan Strube heel hartelijk bedankt voor uw Rabobank-clubkas-campagne-stem. Wij zijn heel blij met het resultaat: € 69,51.

2.         NIEUW STRUBE-PANEEL IN HET LIESBOS.

In 2015 werd in het Liesbos het Jan Strubebankje  geplaatst. Staatsbosbeheer plaatste daarbij toen tijdelijk een paneel waarop de bezoekers het Strube-verhaal konden lezen. Begin dit jaar had Staatsbosbeheer het paneel elders nodig. Inmiddels heeft onze stichting i.s.m. Staatsbos-beheer een nieuw paneel laten plaatsen. Dit paneel blijft nu definitief op die plaats staan.

3.         PRIVACY-REGLEMENT.

Ingevolge de Privacywet heeft onze stichting ook een privacyreglement vastgesteld. De secretaris geeft u op uw verzoek graag de nodige informatie daarover.

4.         GROTE VERKOOP-EXPOSITIE WERK VAN JAN STRUBE  

GEMEENSCHAPSHUIS VIANDEN, VIANDENLAAN 5, 4835 EG BREDA.           

ZATERDAG 10 (13.30 – 16.30) 

ZONDAG 11 NOV. 2018 (11.00 – 16.00)

Een unieke gelegenheid om het werk van Jan Strube te bewonderen en in uw bezit te krijgen. Enkele tientallen werken, diverse technieken en in diverse uitvoeringen en  prijsklassen vindt u in het aanbod. Toegang gratis.

6.         VERJAARDAGS-KUNSTKALENDER

Vorig najaar heeft onze stichting een fraaie kleurige nieuwe verjaardagskalender op A4 –formaat uitgegeven. Iedere maand laat een prachtig werk van Jan Strube zien. De kalender kost € 12,50. Bestellen bij het secretariaat. (zie voor meer cadeaus onze winkel).

 

NIEUWSBRIEF NR 5                        MAART 2018  

1. JAARVERSLAG 2018

– Met meer dan 500 bezoekers was de expositie begin april in Galerie Culinart De Nispenhoeve in Prinsenbeek een groot succes.
– Eenzelfde aantal bezoekers trok de expositie “Strube ontmoet van Gogh”, die van 30 september t/m 21 oktober in de van Goghkerk in Etten-Leur werd gehouden.
– De op 22 oktober na afloop van de expositie in Etten-Leur gehouden veiling was voor zowel aanbod als verkoop een succes.
– Tijdens de opening van de expositie in Etten-Leur werd aan Sonja Strube het eerste exemplaar van de nieuwe verjaardagskalender overhandigd.            
2. DONATIE 2018.
Om nog verder aan onze plannen en ideeën te werken, kunnen we de financiële steun van sponsoren en donateurs niet missen. Als u inmiddels nog niet gestort heeft, doen wij dus weer graag een beroep op u om onze stichting financieel te steunen door uw bijdrage voor het jaar 2018 te storten op:
Rabobankrekening NL 38 RABO 01724 844 80 met vermelding van uw naam.
Het bedrag van uw donatie is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend. Maar aan al onze “vrienden van Jan Strube” vragen wij een minimale bijdrage van 10 euro per jaar.
Wij danken u bij voorbaat voor uw donatie.
3. CLUBKASCAMPAGNE 2018 RABOBANK BREDA.
Nu Rabobank-lid worden om straks te kunnen stemmen in de clubkas-campagne 2018.
Net als vorig jaar stelt Rabobank Breda ook dit jaar maar liefst € 75.000,– beschikbaar! Tijdens de stemperiode woensdag 4 april t/m maandag 16 april 2018 bepalen de 28.000 leden van Rabobank Breda hoe dit wordt verdeeld.
Alleen rekeninghouder zijn is niet voldoende. Om een stem uit te mogen brengen moet u daarnaast lid zijn van Rabobank Breda. Ga dus nu naar de website www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/ en volg de aanwijzigingen.
Als u lid bent van Rabobank Breda, krijgt u eerdaags dan weer een stemformulier waarmee u 5 stemmen uit mag brengen. 2 Stemmen daarvan kunt u uitbrengen op onze stichting. Stem dus (digitaal) tussen 4 en 16 april op ons.
Dit jaar kunnen ook jonge klanten van de bank (tussen de 12 en 17 jaar oud) stemmen uitbrengen zonder lid te zijn!. Zeg het aan uw (klein)kinderen!!!
We hopen dat u ons dit jaar ook weer uw stemmen geeft. Bij voorbaat onze hartelijke dank.
4. VERJAARDAGS-KUNSTKALENDER
Afgelopen najaar heeft onze stichting een fraaie kleurige nieuwe verjaardags-kalender op A4 –formaat uitgegeven. Iedere maand laat een prachtig werk van Jan Strube zien. De kalender kost € 12,50. Bestellen bij

NIEUWSBRIEF NR. 4                                                      AUGUSTUS 2017

      UITNODIGING EXPOSITIE “STRUBE ONTMOET VAN GOGH”  

VAN GOGHKERK, MARKT 4, ETTEN-LEUR
30 SEPTEMBER T/M 21 OKTOBER 2017
OPENINGSTIJDEN: WOENSDAG T/M ZONDAG 13.30 – 16.30 u.
Toegangsprijzen:  volw: € 4,–    65+ € 3,–
Vrienden/donateurs van Jan Strube: € 2,– 
(met kortingbon).

    VEILING STRUBE-WERKEN: 

ZONDAG 22 OKTOBER 2017 14.00 uur

VAN GOGHKERK, MARKT 4, ETTEN-LEUR
De te veilen werken van Jan Strube (o.a. tekeningen, litho’s, en olieverfschilderijen) zijn voorafgaand aan de veiling daar te zien op zondag 22 oktober 2017 tussen 11.00 en 14.00 uur.

VERJAARDAGS-KUNSTKALENDER


Dit najaar geeft onze stichting een nieuwe verjaardags-kalender uit. Iedere maand laat een prachtig werk van Jan Strube zien. De kalender kost € 12,50 en is vanaf 29 september te koop tijdens de expositie in Etten-Leur en via onze website.

      CLUBKASCAMPAGNE 2017 RABOBANK BREDA.
Alle vrienden van Jan Strube heel hartelijk bedankt voor uw rabobank-clubkas-campagne-stem. Wij zijn heel blij met het resultaat: € 56,68.

  WIJ DANKEN U VOOR UW DONATIE OVER 2017.
Daarmee kunnen wij weer nieuwe activiteiten ondernemen.
Heeft u nog niet gedoneerd dan hopen wij u dat u alsnog minimaal 10 euro stort op Rabobankrekening NL 38 RABO 0172 4844 80 t.n.v. Stichting Vrienden van Jan Strube. Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden.

NIEUWSBRIEF nr. 3                         maart 2017 

 1. UITNODIGING EXPOSITIE JAN STRUBE EN JAN TANKINK.

Liefde voor de Beek en de schoonheid van het Brabantse land
verenigen twee kunstenaars.
GALERIE DE NISPENHOEVE, BEEKSESTRAAT 76 , PRINSENBEEK
1, 2, 8 en 9 april telkens van 13.00 tot 18.00 uur, gratis toegankelijk. 
Zaterdag 1 april (± 15.00 uur): opening door Frank Timmers met een optreden van gitaargroep Jan Naalden.
Zaterdag 8 april 15.30 uur): lezing door de van zijn boeken over Strube bekende schrijver Anton Joosen. Zijn nieuwe debuutroman “Uriël Acosta” is die middag verkrijgbaar.
Zondag 9 april (± 15.00 uur): optreden door de Beekse Barn Band, een nieuw muziek- gezelschap onder leiding van Tim Welvaars en Naomi Adriaansz
Deze expositie is georganiseerd door Culinart www.culinart.nl in samenwerking met onze stichting en Atelier Tankink (www.ateliertankink.nl). 
 1. Donatie 2017.
Om nog verder aan onze plannen en ideeën te werken, kunnen we de financiële steun van sponsoren en donateurs niet missen. Als u inmiddels nog niet gestort heeft, doen wij dus weer graag een beroep op u om onze stichting financieel te steunen door uw bijdrage voor het jaar 2017 te storten op:
Rabobankrekening NL 38 RABO 01724 844 80 met vermelding van uw naam.
Het bedrag van uw donatie is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend. Maar aan al onze “vrienden van Jan Strube” vragen wij een minimale bijdrage van 10 euro per jaar.
Wij danken u bij voorbaat voor uw donatie. 
 1. Clubkascampagne 2017 Rabobank Breda.
Als u lid bent van Rabobank Breda, krijgt u eerdaags weer een stemformulier waarmee u 5 stemmen uit mag brengen. 2 Stemmen daarvan kunt u uitbrengen op onze stichting. Stem dus (digitaal) tussen 6 en 18 april op ons. Vorig jaar bracht dit € 95,49 op We hopen dat u ons dit jaar ook weer uw stemmen geeft.
Bij voorbaat onze hartelijke dank. Volg de aanwijzingen op het stemformulier op de website www.rabobank.nl/breda. 
 1. Een volgende Strube-expositie in de van Goghkerk, Markt 4, Etten- Leur van 30 september t/m 22 oktober 2017 is in voorbereiding 
 2. Tijdens deze expositie wordt waarschijnlijk ook een veiling van Strube-schilderijen gehouden. Mocht u ook een werk willen laten veilen neem dan even contact op met het secretariaat. 
NIEUWSBRIEF nr. 2                       oktober 2016
 1. Bestuurswijziging.
Per 1 juni 2016 is het bestuur als volgt samengesteld: Ad van Melis voorzitter en de leden Ineke Plasmeijer (kleindochter Jan Strube) Kees van Oosterhout en als nieuw lid Hans de Jong 
 1. Nieuwe Jan Strube-flyer.
In verband met de behoefte aan acquisitiemateriaal tijdens exposities, markten enz. hebben we een nieuwe flyer met korte informatie over Jan Strube en onze stichting laten drukken. Zie onze website. 
 1. Strubebankje.
In het mooie Liesbos staat sinds vorig jaar, op de plek waar Jan Strube graag zat, een naar hem genoemd bankje. Bij het bankje staat een plaquette met informatie over Jan. Inmiddels hebben wij het bankje ook voorzien van een plaatje met daarop een QR-code, die meteen doorgaat naar onze website.  
 1. Nieuwe kunstkaarten.
Tijdens de september-jaarmarkt in Prinsenbeek presenteerden wij drie zeer fraaie nieuwe kunstkaarten (vouwbaar A4-formaat) met werk van Jan Strube: Olieverf “Stilleven met messing kan”, Litho “In Brabant” en Litho “Oude Brabantse veemarkt”.
Ze kosten € 2,– per stuk en wilt u een setje van deze drie dan betaalt u slechts € 5,– (incl. envelop en excl. verzendkosten). Zie onze webwinkel.  
 1. Sinterklaas/Kerstcadeau: Jan-Strube souvenirs.
Voor een Jan Strube-souvenir of -cadeautje zoals kunstkaarten, Jan Strube-film, ansichtkaarten, placemat enz. kunt u terecht in onze webwinkel (www.janstrube.org).
 
 NIEUWSBRIEF nr. 1                       maart 2016
 1. Donatie 2016.
U heeft vorige jaren uw belangstelling getoond voor onze stichting. Er is dus ruim voldoende belangstelling voor Jan Strube als kunstenaar en als persoon. Maar om nog verder aan onze plannen en ideeën te werken kunnen we de financiële steun van sponsoren en donateurs echter niet missen. Als u inmiddels nog niet gestort heeft, doen wij dus weer graag een beroep op u om onze stichting financieel te steunen door uw bijdrage voor het jaar 2016 te storten op:
Rabobankrekening NL 38 RABO 01724 844 80 met vermelding van uw naam.
Het bedrag van uw donatie is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend. Maar aan al onze “vrienden van Jan Strube” vragen wij een minimale bijdrage van 10 euro per jaar.
Wij danken u bij voorbaat voor uw donatie.
 1. Clubkascampagne 2016 Rabobank.
Als u lid bent van Rabobank Breda, krijgt u eerdaags weer een stemformulier waarmee u 5 stemmen uit kunt brengen. 2 Stemmen daarvan kunt u uitbrengen op onze stichting. Stem dus (digitaal) tussen 6 en 18 april op ons. Vorig jaar was dit dankzij uw medewerking een succes voor onze stichting en we hopen dat u ons dit jaar ook weer uw stemmen geeft.
Bij voorbaat onze hartelijke dank. Volg de aanwijzingen op het stemformulier op de website www.rabobank.nl/breda.
 1. Nieuwe website.
Neem eens een kijkje op onze geheel vernieuwde website met veel informatie over Jan Strube, zijn leven en werk.: www.janstrube.org. 
 1. Winkel met Jan-Strube souvenirs.
Voor een Jan Strube-souvenir of -cadeautje zoals kunstkaarten, Jan Strube-film, ansichtkaarten, placemat enz. kunt u terecht in onze webwinkel (www.janstrube.org). 
 1. Activiteiten 2015.
Ook het afgelopen jaar waren wij weer behoorlijk actief. Zo waren wij aanwezig bij de presentatie van het nieuwe boek van Anton Joosen over Jan Strube. In het Liesbos werd het “Strubebankje” in gebruik genomen en verscheen er in het najaar een DVD met de film over het leven en werk van Jan Strube. 
 1. Bestuurswijziging.
Anton Joosen en Janus Jochems hebben vorig jaar afscheid genomen en het bestuur bestaat nu uit Ineke Plasmeijer, Ad van Melis en Kees van Oosterhout.
“>