Jaarstukken

 

 

JAARREKENING 2018

INKOMSTEN:                                                                       UITGAVEN:

Donateurs                                              €  647,50             Bank- en rentekosten            € 120,32

DVD en kalender                                  €  313,80              Kosten website                        €   60,50

Kunstkaarten                                        €     33,–               Kosten vergaderruimte           €  60,–

Placemats                                               €      3,–               Kantoorkosten, representatie,

Rente / bijdrage clubkas                   €      69,91             papier, porti, enveloppen       € 146,25

Diversen (verkoop)                             €    362,20            Kosten exposities                   €    617,10

                                                                      _________             Voordelig saldo                   €___425,24    

Totaal                                                        € 1.429,41         Totaal                                        €  1.429,41

Overzicht lopende rekening 2018

saldo per 1-1-2018                            €     290,71

saldo per 31-12-2018                                                                                                              €  600,55             

Overzicht spaarrekening 2018

saldo per 1-1-2018                           € 1.034,20

bij: rente                                             €        0,40

                  saldo per 31-12-2018                                                                                           € 1.034,60         

TOTAAL KAPITAAL                                                                                                                    € 1635,15

 

Resultaat 2017      

 

Ontvangsten en

 

 

 Uitgaven

Omschrijving Inkomsten Omschrijving Uitgaven
Donateurs J Bankkosten / rente  € 130,55
Kalender- en dvd verkoop  € 577,50 K Placemats / DVD’s inkoop  € –
Kunstkaarten  € 161,00 L Drukwerk (kunstkaarten en kalenders)  € 2.380,77
Placemats  € 39,00 M Vergader- en overige kosten  € 84,00
entreegelden boekverkoop  € 131,20 N  Verzekeringskosten  € –
rente / clubkas  € 60,11 O  KvK  € –
veiling verkopen 22 okt 2017  € 3.130,00 P  Kosten website  € 60,50
Q Kantoork (porti/envel/papier/repres  € 132,62
R Kosten lezingen / expo’s  € 285,70
S Veiling uitbetaling 22 okt  € 2.781,00
Totale inkomsten  € 4.098,81 Totale uitgaven  € 5.855,14
Kruisposten  € 2.260,97 I Kruisposten  € 2.260,97
beginbalans/Saldi  € 2.497,24
Totaal volgens ontvangsten  € 8.857,02 Totaal volgens uitgaven  € 8.116,11
Saldo Credit -/- Debet D17-G17  € 740,91
totaal G17+G19  € 8.857,02
 Saldo K Kruisp – K Kruisp D15-G15  € –
Tot uitg -/- tot rekeningen D14-G14 -€ 1.756,33
-€ 7.611,47
Kas                           saldo 1-1-2017  € – veilingopbrengst  € 349,00
RABO DIREKT       saldo 1-1-2017  € 566,47
RABO Spaarrek.  Saldo 1-1-2017  € 1.930,77
totaal rekeningen per 1-1-2017  € 2.497,24
 € 1.756,33
saldo KAS                                    nu  € – toe-/afname met beginsaldo  € –
saldo RD 1724.84.480              nu  € 566,47 toe-/afname met beginsaldo  € –
saldo SR 1338.395.637            nu  € 1.930,77 toe-/afname met beginsaldo  € –
TOTAAL VERMOGEN  € 2.497,24  € –
 D 35 + G 35 maakt  € 2.497,24
Begroting 2019        
 

 

Inkomsten Uitgaven
Donateurs  €          500 Bankkosten €           130
Verkoop Kalender- en dvd’s  €          300 Vergaderkosten €           250
Verkoop Kunstkaarten  €          100 Kamer van Koophandel €             50
Verkoop Placemats  €            20   Kosten Website €           300
Opbrengst boekverkoop  €            40   Kantoorkosten (porti / enveloppen /
rente / clubkas Rabo  €            40

 

     papier / cartridges / representatie-
     kosten) €          170
  Kosten lezingen / expositie €            50
  Onvoorzien €            50
Totale inkomsten  €      1.000   Totale uitgaven  €     1.000
 

“>