Jaarstukken

BEGROTING 2023.

Inkomsten:                             Uitgaven:

 

Donateurs                   €    400,–         Bank                                         €  120,–

Winkelverkoop           €    160,–        Vergaderkosten                      €    40,–

Boekverkoop              €    195,–         Administratie/representatie €   150,–

Rente/clubkas RABO  €      20,–        Website                                    €      70,–

Diversen                       €      25,–        Expositie EL                            € 1.500,–

Nadelig verschil           € 1.500,–       Strubetafereel                       €    250,–

                                                                Onvoorzien                           €     170,–

Totaal                            € 2.300,–        Totaal                                      €  2.300,–

JAARREKENING 2022

INKOMSTEN                                                                      UITGAVEN

Donateurs       €      420,00              Bankkosten / rente                      €     119,40

Verkoop           €        12,50              Vergader- / overige kosten       €        40,00

Kunstkaarten €         13,25             Kosten website                             €       87,73

Rente/Clubkas RABO € 25,22            

Diversen           €          30,00           Kantoorkosten                              €       57,86

Verkoop  boeken €      235,00       Voordelig verschil                        €     430,98                           

Totaal                    €       735,97       Totaal                                               €     735,97  

BEGROTING 2022

INKOMSTEN:                                                UITGAVEN:

Donaties                                 €  500,–      Bankkosten                       €    120,–

Winkelverkoop                      € 130,–      Vergaderkosten                €     50,–

Rente/Rabo-clubsupport     €    30,–     Kosten website                 €      60,–                           

                                                                    Kantoor/kvk-kosten        €    110,–                                                                                       

                                                                     Aankoop boeken 1 en 2  €   310,–

                                                                      Kosten lezingen                €     50,–

                                                                      Strubehoekje                     €     50,–

                                                                      Onvoorzien                        €  210,– 

                                                                 ____________________________________________________________________________

Totaal                                     €  960,–      Totaal                             €  960,–

BEGROTING 2021

Inkomsten:                                              

Donateurs                             € 650,–   Bankkosten                       €    120,–

Winkelverkoop                    € 850,–   Vergaderkosten                €     50,–

Rente/Rabo-clubsupport    €   40,–   Kosten website                 €     60,–  

Diversen                                € 205,–  Kantoor/kvk-kosten        €    125,–

                                                               Kosten lezingen                €     50,–

                                                               Strubehoekje                     €     50,–

                                                               Druk boeken 1 en 2         € 1.250,–

                                                               Onvoorzien                        €     40,–


Totaal                              € 1.745,–   Totaal                                  € 1.745,–

JAARREKENING 2021

INKOMSTEN:                                                      UITGAVEN:

Donateurs                 €    681,11  Bank- en rentekosten                       €   119,36

DVD en kalender     €       75,–   Kosten website                                  €     60,50

Kunstkaarten           €       80,50  Kosten vergaderruimte                   €      40,–

Placemats                  €          9,–   Kantoorkosten, representatie,

                                                          papier, porti, enveloppen             €    140,74

Rente / bijdrage clubkas  €  99,49  

Expositieverkoop                  €   1.550,– Kosten exposities                €    100,–  

                                                                 Afdracht expo-verkoop      €  1.395,–                                                                            

                                                                    Voordelig saldo                     € _ 639,50

Totaal                                      € 2.495,10  Totaal                                    €  2.495,10

 

 

“>