Jaarstukken

BEGROTING 2020

INKOMSTEN:                                                UITGAVEN:

Donaties                                 €   600,–      Bankkosten                       €    130,–

Winkelverkoop                      €   250,–      Vergaderkosten                €        60,–

Rente/Rabo-clubsupport        €  50,–      Kosten website                 €       65,–

Nadelig saldo                     €    995,–      Kantoorkosten                  €       70,–                                                                                       

——–                                                        Representatie                    €      70,– 

——–                                                        Inrichten Strube-tafereel   € 1.500,–

_____________________________________________________________________________

Totaal                                     €  1.895,–      Totaal                             €  1.895,–

4
Begroting 2019        
    Inkomsten Uitgaven
Donateurs  €          500 Bankkosten €           130
Verkoop Kalender- en dvd’s  €          300 Vergaderkosten €           250
Verkoop Kunstkaarten  €          100 Kamer van Koophandel €             50
Verkoop Placemats  €            20   Kosten Website €           300
Opbrengst boekverkoop  €            40   Kantoorkosten (porti / enveloppen /
rente / clubkas Rabo  €            40      papier / cartridges / representatie-
     kosten) €          170
  Kosten lezingen / expositie €            50
  Onvoorzien €            50
Totale inkomsten  €      1.000   Totale uitgaven  €     1.000
 

 

JAARREKENING 2019

INKOMSTEN:                                                                                  UITGAVEN:

Donateurs                               €    681,11                   Bank- en rentekosten                       €   119,36

DVD en kalender                   €       75,–                     Kosten website                                  €     60,50

Kunstkaarten                         €       80,50                   Kosten vergaderruimte                   €      40,–

Placemats                             €          9,–                     Kantoorkosten, representatie,

Rente / bijdrage clubkas     €        99,49                   papier, porti, enveloppen               €    140,74

Expositieverkoop                  €   1.550,–                   Kosten exposities                            €    100,–  

                                                                                    Afdracht expo-verkoop                   €  1.395,–                                                     

                                                 _________                    Voordelig saldo                               € _ 639,50

Totaal                                      € 2.495,10                       Totaal                                           €  2.495,10

TOTAAL VERMOGEN PER 31-12-2019: € 2.316,69

 

 

JAARREKENING 2018

INKOMSTEN:                                                                       UITGAVEN:

Donateurs                                              €  647,50             Bank- en rentekosten            € 120,32

DVD en kalender                                  €  313,80              Kosten website                        €   60,50

Kunstkaarten                                        €     33,–               Kosten vergaderruimte           €  60,–

Placemats                                               €      3,–               Kantoorkosten, representatie,

Rente / bijdrage clubkas                   €      69,91             papier, porti, enveloppen       € 146,25

Diversen (verkoop)                             €    362,20            Kosten exposities                   €    617,10

                                                                                              Voordelig saldo                   €___425,24    

Totaal                                                        € 1.429,41         Totaal                                  €  1.429,41

Overzicht lopende rekening 2018

saldo per 1-1-2018                            € 291,66

saldo per 31-12-2018                       € 308,89           saldo € 600,55          

Overzicht spaarrekening 2018

saldo per 1-1-2018                           € 1.034,20

bij: rente                                             €        0,40                  

saldo € 1.034,60         

TOTAAL KAPITAAL                                                                                                                    € 1635,15

 

“>