Jaarstukken

JAARREKENING 2014

Inkomsten:                                                                Uitgaven:

Donateurs:                  €   813,-                                  Bankkosten:                €     121,-

Kleine Vertellingen:     €   383,-                                  Porti                            €     200,-

Retrokalenders:           €     70,-                                  Wijn:                           €       14,

Lezing:                        €     84,-                                  Placemats:                   €     100,-

Retour Formido:         €     34,-                                  Petitfours:                   €       64,-

Rente :                         €     25,-

Placemat                      €       3,-

Bloemen:                        €       18,-

Wifra                           €     427,-

Formido:                     €     76,-

DVD kosten:               €       11,-

Vergaderruimte:           €     58,-

Positief Saldo:          €     223,-

Totaal:                         € 1412,-                                   Totaal:                         € 1412,-

Overzicht rekening-courant 2014:

Saldo per 01-01-2014                         €   331,-

Saldo per 31-12-2014                         €   171,-

Totaal:       – €   160,-

Overzicht spaarrekening 2014:

Saldo per 01-01-2014                         € 2317,-

Saldo per 31-12-2014                         € 2700,-

Totaal:                       €   383,-

Totaal kapitaal:

Per 1-1-14                   € 2648,–

Per 31-12-14               € 2871,–

Positief saldo             € 223,–

JAARREKENING 2015

Inkomsten:

Donaties                      € 942,–

Rabobank-clubactie     € 104,34

Verkoop placemats     € 209,50

Verkoop DVD            € 473,75

Verkoop ansichtkaart  € 20,80

Correctie-boeking        €   19,86

Totaal:                         € 1770,25

Nadelig saldo                        €   243,76

Totaal                          € 2014,01

 Uitgaven:

Representatie              €  224,39

Bankkosten                 €  114,89

Website                       €   30,25

Porti                            €    26,93

Vergaderkosten           €    58,–

Strube-bankje              €  710,45

Strube-boek repr.        €   195,–

Placemats                    €   100,–

DVD                           €   536,60

Correctieboeking         €     17,50

Totaal:                         € 2014,01

Overzicht rekening-courant 2015:

Saldo per 1-1-15:                                € 171,04

Saldo per 31-12-15:                            € 694,23

Overzicht spaarrekening 2015:

1-1-2015:                                saldo    € 2.700,–

BIJ: rente 2015:                                  €     19,19

AF: overboeking naar rek.cour.:          €   800,–

31-12-15:                                saldo    € 1.919,19

Totaal kapitaal:

Per 1-1-15                   € 2.871,04

Per 31-12-15               € 2.613,42

Negatief saldo           €   224,57

JAARREKENING 2015

Inkomsten:

Donaties                      € 942,–

Rabobank-clubactie     € 104,34

Verkoop placemats     € 209,50

Verkoop DVD            € 473,75

Verkoop ansichtkaart  € 20,80

Correctie-boeking        €   19,86

 

Totaal:                         € 1770,25

 

Nadelig saldo                        €   243,76   

Uitgaven:

 Representatie              €  224,39

Bankkosten                 €  114,89

Website                       €   30,25

Porti                            €    26,93

Vergaderkosten           €    58,–

Strube-bankje              €  710,45

Strube-boek repr.        €   195,–

Placemats                    €   100,–

DVD                           €   536,60

Correctieboeking         €     17,50

Totaal:                         € 2014,01

Totaal                          € 2014,01

Overzicht rekening-courant 2015:

Saldo per 1-1-15:                                € 171,04

Saldo per 31-12-15:                            € 694,23

Overzicht spaarrekening 2015:

1-1-2015:                                saldo    € 2.700,–

BIJ: rente 2015:                                  €     19,19

AF: overboeking naar rek.cour.:          €   800,–

31-12-15:                                saldo    € 1.919,19

Totaal kapitaal:

Per 1-1-15                   € 2.871,04

Per 31-12-15               € 2.613,42

Negatief saldo           €   224,57

FINANCIEEL OVERZICHT 2015/2016

INKOMSTEN                                                                                  

Donaties          33                   € 425,–

Verkoop                                  € 564,10

________________________________________

Totaal                                      € 1050,36

Rekeningcourant        Spaar

Per 22-9-2015       € 322,15               € 2419,19

Per 22-5-2016       € 719,44               € 1930,77

Totaal 22-9-2015        € 2741,34

Totaal 22-5-2016        € 2650,21

€     91,13

Nog niet meegeteld: Rabobankclubactie € 95,49

UITGAVEN

Film                             € 612,69

Website                       € 330,25

Vergaderk.                   €    48,–

Bankkosten                 €     73,95

Porti                             €     51,78

_______________________________________

€ 1116,67

  Resultaat 2017      

 

Ontvangsten en

 

 

 Uitgaven

  Omschrijving Inkomsten Omschrijving Uitgaven
 
  Donateurs J Bankkosten / rente  € 130,55
  Kalender- en dvd verkoop  € 577,50 K Placemats / DVD’s inkoop  € –
  Kunstkaarten  € 161,00 L Drukwerk (kunstkaarten en kalenders)  € 2.380,77
  Placemats  € 39,00 M Vergader- en overige kosten  € 84,00
  entreegelden boekverkoop  € 131,20 N  Verzekeringskosten  € –
  rente / clubkas  € 60,11 O  KvK  € –
  veiling verkopen 22 okt 2017  € 3.130,00 P  Kosten website  € 60,50
  Q Kantoork (porti/envel/papier/repres  € 132,62
  R Kosten lezingen / expo’s  € 285,70
  S Veiling uitbetaling 22 okt  € 2.781,00
  Totale inkomsten  € 4.098,81 Totale uitgaven  € 5.855,14
  Kruisposten  € 2.260,97 I Kruisposten  € 2.260,97
  beginbalans/Saldi  € 2.497,24
  Totaal volgens ontvangsten  € 8.857,02 Totaal volgens uitgaven  € 8.116,11
 
  Saldo Credit -/- Debet D17-G17  € 740,91
 
  totaal G17+G19  € 8.857,02
 
   Saldo K Kruisp – K Kruisp D15-G15  € –
  Tot uitg -/- tot rekeningen D14-G14 -€ 1.756,33
  -€ 7.611,47
  Kas                           saldo 1-1-2017  € – veilingopbrengst  € 349,00
  RABO DIREKT       saldo 1-1-2017  € 566,47
  RABO Spaarrek.  Saldo 1-1-2017  € 1.930,77
 
  totaal rekeningen per 1-1-2017  € 2.497,24
     € 1.756,33
  saldo KAS                                    nu  € – toe-/afname met beginsaldo  € –
  saldo RD 1724.84.480              nu  € 566,47 toe-/afname met beginsaldo  € –
  saldo SR 1338.395.637            nu  € 1.930,77 toe-/afname met beginsaldo  € –
  TOTAAL VERMOGEN  € 2.497,24  € –
   D 35 + G 35 maakt  € 2.497,24
Begroting 2018         
 

 

Inkomsten Uitgaven  
 
Donateurs  €          500 Bankkosten €           130  
Verkoop Kalender- en dvd’s  €          300 Vergaderkosten €           250  
Verkoop Kunstkaarten  €          100 Kamer van Koophandel €             50  
Verkoop Placemats  €            20   Kosten Website €           300  
Opbrengst boekverkoop  €            40   Kantoorkosten (porti / enveloppen /    
rente / clubkas Rabo  €            40

 

     papier / cartridges / representatie-    
       kosten) €          170  
        Kosten lezingen / expositie €            50  
  Onvoorzien €            50  
  Totale inkomsten  €      1.000   Totale uitgaven  €     1.000