Jaarstukken

JAARREKENING 2014

Inkomsten:                                                                Uitgaven:

Donateurs:                  €   813,-                                  Bankkosten:                €     121,-

Kleine Vertellingen:     €   383,-                                  Porti                            €     200,-

Retrokalenders:           €     70,-                                  Wijn:                           €       14,

Lezing:                        €     84,-                                  Placemats:                   €     100,-

Retour Formido:         €     34,-                                  Petitfours:                   €       64,-

Rente :                         €     25,-

Placemat                      €       3,-

Bloemen:                        €       18,-

Wifra                           €     427,-

Formido:                     €     76,-

DVD kosten:               €       11,-

Vergaderruimte:           €     58,-

Positief Saldo:          €     223,-

Totaal:                         € 1412,-                                   Totaal:                         € 1412,-

Overzicht rekening-courant 2014:

Saldo per 01-01-2014                         €   331,-

Saldo per 31-12-2014                         €   171,-

Totaal:       – €   160,-

Overzicht spaarrekening 2014:

Saldo per 01-01-2014                         € 2317,-

Saldo per 31-12-2014                         € 2700,-

Totaal:                       €   383,-

Totaal kapitaal:

Per 1-1-14                   € 2648,–

Per 31-12-14               € 2871,–

Positief saldo             € 223,–

JAARREKENING 2015

Inkomsten:

Donaties                      € 942,–

Rabobank-clubactie     € 104,34

Verkoop placemats     € 209,50

Verkoop DVD            € 473,75

Verkoop ansichtkaart  € 20,80

Correctie-boeking        €   19,86

Totaal:                         € 1770,25

Nadelig saldo                        €   243,76

Totaal                          € 2014,01

 Uitgaven:

Representatie              €  224,39

Bankkosten                 €  114,89

Website                       €   30,25

Porti                            €    26,93

Vergaderkosten           €    58,–

Strube-bankje              €  710,45

Strube-boek repr.        €   195,–

Placemats                    €   100,–

DVD                           €   536,60

Correctieboeking         €     17,50

Totaal:                         € 2014,01

Overzicht rekening-courant 2015:

Saldo per 1-1-15:                                € 171,04

Saldo per 31-12-15:                            € 694,23

Overzicht spaarrekening 2015:

1-1-2015:                                saldo    € 2.700,–

BIJ: rente 2015:                                  €     19,19

AF: overboeking naar rek.cour.:          €   800,–

31-12-15:                                saldo    € 1.919,19

Totaal kapitaal:

Per 1-1-15                   € 2.871,04

Per 31-12-15               € 2.613,42

Negatief saldo           €   224,57

JAARREKENING 2015

Inkomsten:

Donaties                      € 942,–

Rabobank-clubactie     € 104,34

Verkoop placemats     € 209,50

Verkoop DVD            € 473,75

Verkoop ansichtkaart  € 20,80

Correctie-boeking        €   19,86

 

Totaal:                         € 1770,25

 

Nadelig saldo                        €   243,76   

Uitgaven:

 Representatie              €  224,39

Bankkosten                 €  114,89

Website                       €   30,25

Porti                            €    26,93

Vergaderkosten           €    58,–

Strube-bankje              €  710,45

Strube-boek repr.        €   195,–

Placemats                    €   100,–

DVD                           €   536,60

Correctieboeking         €     17,50

Totaal:                         € 2014,01

Totaal                          € 2014,01

Overzicht rekening-courant 2015:

Saldo per 1-1-15:                                € 171,04

Saldo per 31-12-15:                            € 694,23

Overzicht spaarrekening 2015:

1-1-2015:                                saldo    € 2.700,–

BIJ: rente 2015:                                  €     19,19

AF: overboeking naar rek.cour.:          €   800,–

31-12-15:                                saldo    € 1.919,19

Totaal kapitaal:

Per 1-1-15                   € 2.871,04

Per 31-12-15               € 2.613,42

Negatief saldo           €   224,57