Indiëgangers.

C25-4
Indiëganger Marijn van den Broek

Indiëgangers.

 

Eind jaren veertig, begin jaren vijftig kwamen onze jongens terug uit Nederlands Indie. Zij hadden daar 2 of 3 jaar gediend om te proberen Indie als kolonie voor Nederland te behouden. Bij hun terugkomst werden zij thuis onthaald met een groot feest en werd het huis versierd met een ereboog van dennentakken en papieren rozen.
Voor elke Indieganger uit de Zanddreef maakte Jan Strube een tekening als herinnering aan die diensttijd. Voor iedere jongen schreef hij er een persoonlijke noot bij. Hieronder ziet u een paar voorbeelden van die tekeningen.
Het zijn natuurlijk geen werken met een hoge artistieke waarde, maar daar deed Jan Strube het ook niet voor. Ze geven een tijdbeeld weer en ze getuigen vooral van Strube’s betrokkenheid bij zijn buurtgenoten.