Anbi

anbi De Stichting Vrienden van Jan Strube is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. De stichting hoeft ook geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en donaties.

Fiscaal nummer: 8519 62 026
Contact: secretariaat Ad van Melis, Rijtseweg 24, 4841 JK Prinsenbeek advanmelis@ziggo.nl tel. 076-5416947
Bestuur: Ad van Melis (voorzitter/secretaris), Hans de Jong (penningmeester), Ineke en Michiel Plasmeijer, Priscilla v.d. Hoven en Kees van Oosterhout
Beleidsplan: Elk jaar een of meerdere aktiviteiten ontplooien rondom Jan Strube
De stichting kent geen beloningsbeleid. Het bestuur werkt vrijwillig en kostenloos
Doelstelling: De artistieke nalatenschap van Jan Strube levend houden in de breedste zin van het woord. Dit proberen wij te bereiken d.m.v. exposities, kunstveilingen, lezingen, publicaties, uitgave van kalenders en kunstkaarten
Reeds uitgevoerde aktiviteiten: 2011: uitgave kunstkalender in kleur, 2012: expositie en kunstveiling in museum De Rijf, uitgave kunstkaarten, 2013: lezing Aart Vervoorn over grafiek, ex-librissen en litho’s, uitgave zwart/wit retrokalender en expositie Huis Den Deijl, 2014: plaatsen gedenksteen op graf en uitgave boekje met vertelsels van Jan, 2015: plaatsen Jan Strube-bankje in Liesbos en uitgave filmdocumentaire. 2016: exposities in Prinsenbeek en Etten-Leur, Strube-veiling in Etten-Leur en uitgave verjaardagskalender. 2017: uitgifte verjaardagskalender. 2018: expositie Prinsenbeek en nieuw Strube-paneel bij Strube-bankje. 2019: Expositie in Breda (Viandenzaal) en promotiefilm. 2020: Nabouw atelier Jan Strube in Museum de Rijf in Prinsenbeek. 2021: herdruk en uitgifte deel 1 en 2 kunstboeken.